O tym, jak wiele może dać organizacja pracy — case study MTA Group x GetResponse

Jarosław Noelle
Team Leader jaroslaw.noelle@mta.digital

W momencie, kiedy Twoja firma posiada wiele usług/produktów, które potrzebują profesjonalnej promocji, koordynowanie działań marketingowych i osiąganie celów performance staje się coraz bardziej skomplikowane. Można jednak za pomocą kilku narzędzi oraz gotowych rozwiązań podnieść efektywność działań oraz zaoszczędzić czas poświęcany na zarządzanie kampaniami.

 

Przez ponad rok współpracy pomiędzy MTA Group a GetResponse, udało się nam wypracować nowe procesy, usprawniające działania digital marketingowe naszego klienta. Kluczem do sukcesu okazała się organizacja i zastosowanie najlepszych praktyk na kontach PPC GetResponse.

 

Jak wyglądała ewolucja współpracy MTAG i GetResponse? Prezentujemy case study tego projektu.

Kilka słów o GetResponse

GetResponse jest firmą SaaS, która specjalizuje się w automatyzacji procesów marketingowych. Oferuje software pozwalający sprawnie obsługiwać e-mail marketing, webinary, czy lejki sprzedażowe.

 

Przedsiębiorstwo posiada swoją siedzibę w Gdańsku i obsługuje ponad 350 000 klientów z 183 krajów. Pomaga zarówno początkującym przedsiębiorcom, jak i doświadczonym graczom na rynku, usprawniając i automatyzując procesy marketingowe. Przedsiębiorstwo już od 24 lat istnieje na rynku, a od 2009 roku operuje na poziomie globalnym. Dzisiaj, GetResponse, obecny na każdym kontynencie, jest pionierem w automatyzacji marketingowej i nie planuje zwalniać tempa rozwoju.

Jak zaczęła się współpraca MTAG z GetResponse?

Osoby działające w obszarze digital marketingu dla GetResponse w pewnym momencie doszły do wniosku, że potrzebują wsparcia w optymalizacji swoich działań marketingowych oraz tworzeniu kampanii PPC. Ta decyzja wynikała ze skali działań GetResponse, pozyskiwanie klientów na wielu platformach reklamowych oraz wydawane globalnie miesięczne budżety rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów miesięcznie (w samym Google Ads) sprawiły, że potrzebna była zewnętrzna perspektywa, która może pomóc poukładać pracę na nowo.

 

Gdy ten moment nastał, polska firma o globalnym zasięgu zwróciła się o wsparcie z zakresu performance marketingu do MTA Group. Współpraca ta trwała od maja 2021 roku do lipca 2022 roku, a w tym czasie flow zlecania kampanii, raportowanie, setup analityczny, metodologia w działaniach marketingowych zmieniły się nie do poznania.

Najtrudniejsze wyzwania w trakcie współpracy

Początkowo, mieliśmy być zaangażowani tylko w kampanie Google Ads, ale szybko zorientowaliśmy się wspólnie z partnerami z GetResponse, że potrzebna pomoc będzie dotyczyła większej liczby kanałów. MTA w trakcie współpracy pracowało nad kampaniami Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, Yandex Ads, DV 360, oraz Bing Ads. Mamy doświadczenie w obsłudze tego rodzaju kampanii, więc pomimo wielkości rynków, na jakich działał nasz klient, było to wyzwanie, któremu podołaliśmy przy pomocy kilku narzędzi oraz nowych procesów.

 

Działając z klientem nad kampaniami, nie poprzestaliśmy jedynie na ich tworzeniu w obrębie starych struktur kont. Zauważyliśmy, że dużą wartość może dać usprawnienie procesów marketingowych i zmiana zastanej struktury. Dlaczego?

 

GetResponse posiadał ponad 200 kampanii PPC na koncie Google Ads i poświęcał wiele czasu na to, by je obsłużyć i zrozumieć cel każdej z kampanii. Nie pomagała duża liczba zespołów, dla których były prowadzone działania. Ciężko było więc spojrzeć na działania marketingowe z góry i przeanalizować co można poprawić, a co działa na korzyść firmy. Istniało 10 zespołów, z jakimi działaliśmy i każda przeprowadzana dla nich akcja musiała mieć wygenerowany oddzielny raport, co sprawiało, że duża część uwagi początkowo była nakierowana właśnie na raportowanie.

 

Ze względu na liczbę kont, zespołów oraz narzędzi, w jakich działaliśmy, raportowanie oraz analiza wyników zajmowała wiele godzin pracy. Brakowało raportowania live i spójności w setupie analitycznym przy stronach docelowych (landing pages) akcji promocyjnych. Tworzenie tagów śledzących na nowo powstałych promowanych stronach docelowych wymagało stworzenia procesu, by móc sprawnie wprowadzać sezonowe oferty oraz śledzić ich efektywność.

 

Każdy z wyżej wymienionych problematycznych obszarów, procesów, udało się specjalistom MTA usprawnić.

Co udało się nam wspólnie osiągnąć?

Wspólnie z GetResponse wprowadziliśmy zmiany, które znacznie usprawniły pracę związaną z digital marketingiem organizacji. Zmieniliśmy nazewnictwo, ujednoliciliśmy metodologię wykorzystywaną do realizacji oraz analizy kampanii PPC.

 

Co więcej, zbudowaliśmy dla GetResponse uniwersalne dashboardy, które dzięki odpowiedniemu nazewnictwu kampanii, obejmowały wszystkie zespoły klienta. Osoby po stronie GetResponse mogły łatwo sprawdzić performance wcześniej zleconych kampanii. Dzięki czemu udało nam się zmniejszyć liczbę godzin, które poświęcaliśmy na raportowanie (z nawet 30 miesięcznie do ok. 7 miesięcznie). Zaoszczędzony w ten sposób czas mogliśmy zainwestować w działania, które dawały większą wartość klientowi.

 

Jeżeli chodzi o raportowanie, to w miejsce wielu raportów z danego obszaru strategicznego, wdrożony został 1 raport dla wszystkich działań. Raportowanie live to kolejne rozwiązanie zaproponowanie przez specjalistów MTA, które pozwala na szybszą reakcję przy optymalizacji kampanii i oferuję profesjonalną, przekrojową perspektywę na realizowane działania.

 

Postępy w minimalizacji ilości czasu przeznaczanego na przygotowywanie raportów można prześledzić na wykresie poniżej.

Stworzyliśmy także dashboard, w którym klient mógł śledzić w jednym miejscu wydatki z interesujących go kanałów.

 

Zmniejszyliśmy liczbę kont reklamowych GADS, z 11 zostały 3, co znacznie podniosło przejrzystość danych, umożliwiło lepsze zarządzanie kampaniami, oraz pozwoliło na optymalizację godzin poświęcanych na działania związane z PPC. Wcześniejsza liczba kont była skutkiem tego, że każde z nich oddzielnie fakturowano wewnętrznie. Wprowadzenie jasnego nazewnictwa sprawiło, że zaoszczędzono też czas na refakturowanie działań.

 

Liczba kampanii na koncie Global również uległa zmniejszeniu z 201 na 114. Uporządkowane zostały wydatki związane z działaniami digital marketingowymi.
Na koncie Facebook Ads sprawdzaliśmy stare kampanie, które kiedyś działały, ale obecnie nie miały wprowadzanych zmian i uporządkowaliśmy je. Było co porządkować, bo istniało tam 10 kont reklamowych, na których działaliśmy.

 

Sama struktura kampanii na koncie Google Ads także została zmieniona, zgodnie z najnowszymi dobrymi praktykami w następujący sposób:

 

zamiast 1 kampanii na kraj (per country) → stworzyliśmy kampanię na dany szczebel (per tier) zależnie od tCPA (czyli kosztu leada) + na daną funkcję (per features).

 

Po przeanalizowaniu danych biznesowych klienta postanowiliśmy zrezygnować z poprzedniego setupu kampanii non-brand, który polegał przede wszystkim na podziale geograficznym. W tamtej konfiguracji każdy kraj miał swoje 2 kampanie — zarówno anglojęzyczną, jak i w ojczystym języku danego kraju.

 

Zamiast tego wzięliśmy wszystkie kampanie anglojęzyczne i podzieliliśmy kraje, wcześniej traktowane jednostkowo, na 7 tierów, które były zależne od obliczonego przez nas docelowego CACu (Customer Acquisition Cost). Koszt ten policzyliśmy na podstawie średnich przychodów użytkowników na danym rynku oraz ich średniego wskaźnika konwersji.

 

Wewnątrz tych kampanii istniała kolejna zmienna targetowanego (stosowaliśmy stawkę tCPA) przez nas CACu. Zmienną były grupy słów kluczowych, jakie targetowaliśmy. Były one podzielone na funkcje, których użytkownik szuka. Dzięki zajrzeniu w dane klienta wiedzieliśmy, że osoba, szukając jednej funkcji GetResponse może mieć inną wartość w długim horyzoncie czasowym, niż osoba szukająca innej funkcji.

 

Podział tCPA miał więc dwie zmienne – geograficzną, tierową oraz tematyczną słów kluczowych.

 

To nie koniec! Dla GetResponse przygotowaliśmy także uniwersalny setup do obsługi stron docelowych (landingów) oraz śledzenia eventów i konwersji. Poza tagami dla landingów ujednoliciliśmy też trackowanie dla FBA, GADS, LinkedIn Ads. Wszystko w jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki. Taki setup to rozwiązanie, które posłuży firmie na długie lata.
Tak właśnie wyglądała ewolucja współpracy MTA Group z GetResponse. Zaczęło się od obsługi kampanii digital marketingowych, a zakończyło się na pomocy w układaniu procesów digital marketingowych oraz standaryzacji analityki.

Poznaj opinię specjalistów GetResponse o współpracy z MTA

Nasz klient był zadowolony ze współpracy z teamem MTA do tego stopnia, że postanowił nas docenić na platformie Clutch. Oto pozostawiona przez GetResponse opinia po zakończeniu współpracy.

 

“Dzięki MTA Digital, klient ujednolicił śledzenie konwersji na wszystkich swoich platformach PPC. Mieli świetny proces współpracy, używając Jira i Slacka do zarządzania projektem i komunikowania swoich postępów. Ponadto wiedza zespołu i zrozumienie produktu klienta świadczy o ich zaangażowaniu”.

Nasz partner dowiedział się, jak wiele może dać organizacja procesów wewnątrz organizacji!