Value First

Innowacje, rozwój i relacje w świecie digital marketingu. 

Mateusz Mikołajczyk
Team Leader mateusz.mikolajczyk@mta.digital

Idea

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co sprawia, że niektóre projekty rozwijają się, a inne pozostają w martwym punkcie? Czy zauważyliście, że czasami brakuje czasu i przestrzeni na kreatywność i poszukiwanie nowych pomysłów? Właśnie z tych pytań narodził się nasz pomysł na warsztaty Value First. Poznajcie nasze podejście, które może przyczynić się do bardziej jakościowych działań dla klientów.

Czym jest Value First?

Value First to brainstormowe warsztaty, które dają przestrzeń na wymianę pomysłów, mających na celu dostarczenie wartości dla klientów. Obejmują one różne aspekty marketingu cyfrowego, takie jak:

  • Google Ads,
  • Facebook Ads,
  • TikTok Ads,
  • SEO,
  • UX,
  • Analytics,
  • Badanie sezonowości ruchu i sprzedaży,
  • Ogólna kondycja biznesu i porównanie z konkurencją
  • … i wiele innych. 

Na tych spotkaniach nie ma złych pomysłów — to miejsce do swobodnej burzy mózgów, skupienie się na strategicznym podejściu do projektu oraz budowanie solidnych relacji z klientami

Kluczowe składniki warsztatów

Szukanie możliwości

W warsztatach Value First skupiamy się na zidentyfikowaniu momentu, w którym projekt osiąga swoje granice i potrzebuje odświeżenia. To właśnie wtedy tworzymy przestrzeń dla kreatywnej sesji burzy mózgów. Przejmujemy inicjatywę i pytamy klienta, czy chciałby się przyłączyć. Ważne jest również zebranie informacji od klienta, wyznaczenie jasnych celów i określenie konkretnych oczekiwań co do rezultatów projektu. Dokonujemy również przeglądu dotychczasowych działań i oceniamy ich skuteczność.

Perspektywa

W warsztatach uczestniczą osoby spoza standardowego zespołu obsługującego projekt, dzięki czemu unikamy monotonii i otwieramy się na świeże pomysły. Włączanie do warsztatów osób z innych obszarów digitalu pozwala na przełamanie rutyny i schematów myślenia, które mogą z czasem zdominować standardowy zespół pracujący nad projektem. Dzięki temu proces staje się bardziej dynamiczny i twórczy. Różnorodność uczestników sprzyja wymianie doświadczeń, wiedzy i umiejętności. To z kolei przyczynia się do lepszego dostosowania projektu do potrzeb klientów i rynku. 

Value First!

Dążymy do zaproponowania klientowi takich działań, które połączone ze sobą dadzą najlepszy efekt. Skupiamy się na rozwoju klienta również w tych obszarach, w których nie prowadzimy konkretnej usługi. Często agencje koncentrują się na zwiększaniu sprzedaży, zapominając o tym, że długotrwały rozwój opiera się na budowaniu jakości relacji z klientami. Warsztaty Value First pozwalają na zmianę tego podejścia, kładąc nacisk na dostarczanie wartości, zrozumienie potrzeb klientów i rozwijanie ich biznesów. W efekcie długofalowe relacje z klientami przekładają się na wzrost obopólnych korzyści.

Zaufanie i otwartość

Aby warsztaty Value First przyniosły oczekiwane rezultaty, niezbędne jest zaufanie i otwartość klienta na zmiany oraz możliwość rozwoju jego usług. Bez zaufania klient może być niechętny do eksplorowania nowych pomysłów, co uniemożliwi osiągnięcie pełnego potencjału warsztatów. Otwartość na zmiany przekłada się na elastyczność w działaniu i umiejętność adaptacji do nowych warunków rynkowych, co jest niezbędne do osiągnięcia długotrwałego sukcesu w biznesie. Równie ważna jest gotowość klienta do rozwoju usług, która sprawia, że jest on otwarty na wdrożenie nowych rozwiązań, technologii czy modeli biznesowych. Pozwala to na ciągłe doskonalenie oferty i lepsze dostosowanie jej do potrzeb rynku. Kiedy klient jest gotów na rozwój, zyskuje większe możliwości konkurowania i osiągnięcia sukcesu.

Win-Win

Warsztaty Value First wprowadzają innowacje, kwestionują utarte schematy i przedstawiają klientom nowe ścieżki rozwoju. Dążymy do roli strategicznego doradcy, nie tylko wykonawcy usług. Stawiamy na rozwój biznesu klienta, a nie tylko sprzedaż usług, które nie zawsze są adekwatne do jego potrzeb. Koncentracja na jakości relacji i dostarczanie wartości prowadzi do trwałego rozwoju, z korzyściami dla obu stron. Uczestnictwo w warsztatach pozytywnie wpływa na rozwój naszych specjalistów.  Mają możliwość skonfrontowania swoich pomysłów i dostrzeżenie innych perspektyw. Dzięki temu stają się bardziej elastyczni, otwarci na zmiany i gotowi na przyszłe wyzwania. 

Reakcje na warsztaty Value First

Warsztaty cieszą się pozytywnym odbiorem klientów, co przekłada się na zwiększenie zaufania i budowanie trwałych relacji.  Uczestnicy cenią sobie naszą inicjatywę, fajne pomysły i strategiczne wsparcie, które dostają podczas warsztatów.

Po jednym z naszych warsztatów klient zakomunikował, że „Spotkanie było świetne, bo nie było marketingowych chwytów i lania wody i marketingowych chwytów, tylko 2 godziny super konkretów z realną wartością. Przedstawione pomysły były realne do wdrożenia w najbliższym czasie i mocno uargumentowane.” Dodał również, że był to „najlepiej zorganizowany warsztat do tej pory”.

W efekcie Value First przynosi długofalowe plusy zarówno dla klientów, jak i dla naszej agencji.

Hubert Grygielewicz, nasz Project Manager, podkreśla wagę warsztatów Value First: „Mają one znaczenie w dużych i średnich projektach, wprowadzając świeże spojrzenie wewnątrz zespołu realizującego dany projekt. Nasi specjaliści z różnych dziedzin marketingu cyfrowego mogą zaproponować dodatkowe rozwiązania dla rozwoju biznesu klienta, a także naszej agencji. Jeżeli ktoś czuje, że mógłby osiągnąć więcej ze swoim klientem – takie warsztaty mogą przynieść realne propozycje i plany działania.”

Wnioski?

Nie ma złych pomysłów! Warsztaty Value First uczą nas, że warto otworzyć się na nowe perspektywy i wspólnie szukać najlepszych rozwiązań, które pozwolą na rozwój biznesu klientów, a tym samym naszej agencji. Dzięki temu poszerzamy horyzonty, budujemy trwałe relacje z klientami oraz angażujemy się w długofalowy rozwój, który przynosi korzyści dla wszystkich stron.

Comments (0)

Add comment

Your e-mail adress won't be published
These fields are required *